Utbildning och styrelsesupport

Bostadsrättsförening är med undantag av ett fåtal länder en relativt unik form av boende.

Det är ett kollektivt boende, med delade rättigheter, såväl som skyldigheter.

Ingen kan vara bra på allt, men tillsammans besitter ofta bostadsrättsföreningens medlemmar en stor kompetens inom många områden.

Föreningar som lyckas nyttja dessa kunskaper och dela med sig till varandra och medlemmarna lyckas ofta skapa en ”solid förening” med god ekonomi och en trevlig boendemiljö.

Ibland kan det vara svårt att komma igång, veta vad som gäller, hur man kan strukturera arbetet så att alla hjälps åt.

Utbildning

Bostadsförvaltning erbjuder utbildningtill både nya och gamla styrelseledamöter.
Vi kommer gärna med tips och råd för att underlätta i vardagen.

Vi bistår styrelsen i ett flertal områden, nedan följer ett antal expempel

  • Förhandling av lån med banker
  • Hantering av överskottslikviditet
  • Förhandling av hyreslokaler
  • Medverkan vid föreningsstämman antingen som ordförande, eller bara för att finnas där och förklara olika begrepp inom ekonomi, ekonomiska förvaltning, fastighetsskötsel mm.
  • Förhandlingar kring hyresbostäder

Fler tjänster