Underhållsplan

Grunden för den löpande tekniska förvaltningen ligger i en bra underhållsplan.

En underhållsplan inleds alltid med en nuvärdesanalys, en genomgång av Era tekniska installationer, samt Era inre och yttre ytor.

Har Er fastighet högre energikostnader än den borde, är Era tekniska installationer optimerade på rätt sätt, vilket underhållsbehov finns på kort och lång sikt?

Tillsammans gör vi grunden till en bra underhållsplan, dessutom hjälper vi Er att prioritera i Ert underhåll, samt uppskatta hur stor besparing olika investeringar kan innebära. Ibland kan en investering inom ”energioptimering” betala ett annat nödvändigt underhåll på lite sikt. Finns redan en befintlig underhållsplan, använder vi självklart delar av den.

Rätt teknik, och underhåll ska innebära bättre ekonomi, och mindre miljöpåverkan

I vår förvaltning eftersträvar vi alltid

  • att effektivisera alla resursutnytjanden som tex ekonomi, miljö och teknik
  • att aktivt komma med förbättringsåtgärder,

Detta ser vi som en självklarhet.

Resultatet av vårt arbete presenterar vi på plats hos oss eller Er, tillsammans går vi igenom förbättringar och aktuellt underhåll, enkelt och effektivt.
Beroende på fastighetens skick, tekniska installationer mm. tar Bostadsförvaltning fram en löpande teknisk förvaltning anpassad efter Era behov.


Fler tjänster