Pant och medlemsregister

Ett tydligt krav på en bostadsrättsförening är att upprätthålla ett lagenligt och uppdaterat lägenhetsregister. Till detta kommer noteringar om pantsättning, andrahandsuthyrning, utmätningar, överlåtelser mm.. Bostadsförvaltning sköter detta genom tydliga och kvalitetssäkrade rutiner. Vi avlastar styrelsen i kontakter med mäklare och banker, samt säkerställer att lagkravet uppfylls.

Medlemsregister

Vi håller medlemsregistret hela tiden uppdaterat. Det är alltid styrelsen som beviljar in- och utträde i/ur föreningen. Bostadsförvaltning bistår styrelsen med kreditupplysning vid antagandet av ny medlem. Vi har en tydlig och smidig rutin för hela processen kring överlåtelse och upplåtelse av bostadsrätten, allt för att underlätta för alla inblandade, köparen, säljaren, föreningen, likväl som för mäklaren. Genom ett befullmäktigande sköter Bostadsförvaltningen hela processen utan att överlåtelseavtal eller dylikt behöver skickas fram och tillbaka. Styrelsen spar tid och inblandade inhämtar alltid korrekt information direkt från oss!

Banker och mäklare ställer idag krav….

Bostadsförvaltning avlastar styrelsen och sköter den huvudsakliga kontakten med banker och mäklare. Dessa ställer idag krav på snabb service och relevanta uppgifter i samband med att befintliga bostadsrättsinnehavare belånar sin bostadsrätt, eller inför en försäljning. Bostadsförvaltning lämnar därför ut så kallade ”mäklarbilder” på begäran åt föreningen.

Pantregistrering

Det är föreningens skyldighet att notera om en bostadsrätt är pantsatt hos kreditinstitut, samt meddela eventuell ny kreditgivare om befintliga panter. Likväl behöver en köpare denna information inför ett tillträde. Bostadsförvaltning sköter alla notering av panter i lägenhetsregistret. Även andrahandsuthyrning och eventuell utmätning noteras i registret.


Fler tjänster