Scanning av fakturor

Med vår tjänst ”scanning av fakturor” sparar föreningen tid på hantering av leverantörsfakturor.

Dessutom minimeras risken för försenade eller felaktigt betalda fakturor.

Samtliga  leverantörer skickar sina fakturor direkt till Bostadsförvaltning. Alla fakturor scannas in och därefter meddelas vald attestant i föreningen via e-post, att inkomna fakturor finns för godkännande. Föreningen väljer vem/vilka och som attesterar. Detta säkerställer korrekt attestrutin, och minimerar risken för felaktigt betalda fakturor.

Förfallodagsbevakning

Samtliga leverantörsfakturor betalas efter godkännande på respektive förfallodag. Föreningens likviditet förbättras därigenom och risken för påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor minimeras.

Attestering

Attesteringen sker via en enkel inloggning på webben, du når inloggningssidan från valfri dator.

”Full sökbarhet” / Elektroniskt arkiv

Scanning av fakturor innebär att all text i fakturan är sökbar. När föreningen letar inköpet på den där gräsklipparen, finner ni enkelt fakturan på inköpet genom en snabb sökning. Förenklar vid eventuella reklamationer, prisjämförelser etc.


Fler tjänster