Juridik

Vad gäller, vilka regler och lagar har styrelsen och medlemmarna i en bostadsrättsförening att förhålla sig till?

Bostadsförvaltning har genom etablerade samarbeten möjligheten att erbjuda assistans i juridiska frågor som är vanligt förekommande.

”Bostadsrättslagen” och ”lagen om ekonomiska föreningar”

Detta är två av de lagar som reglerar förehavande inom en bostadsrättsförening. Genom ett samarbete med några av Sveriges mest meriterade jurister, med bl.a. erfarenhet från lagrådet, och utredningen kring gällande bostadsrättslag, hjälper vi er i juridikens värld.

  • Ombildningar
  • kapitaltillskott
  • tredimensionell fastighetsindelning
  • likvidationer

är alla ärenden där vi rekommenderar professionellt biträde från någon av våra samarbetspartners.

Avhysning, tvångsförsäljning eller exekutiv auktion.

När situationen gått så långt att föreningen tvingas vidtaga åtgärder för att avhysa eller tvångsförsälja en lägenhet kan Bostadsförvaltning hjälp eller helt sköta den process som är förenlig med dessa åtgärder. Många gånger kan det vara skönt att låta en oberoende part agera ombud för föreningen i dessa fall.

Nyproduktion

Nyproduktion ska vara lätt, underhållsfritt och framförallt friktionsfritt. Ibland är så inte fallet, och tvister uppstår kring entreprenadrättsliga frågor.

Bostadsförvaltning Sverige AB bistå även i dessa frågor.


Fler tjänster