FAQ

Hur kallt får det vara i en lägenhet?

När utomhustemperaturen sjunker är det många som undrar hur kallt det får vara i en lägenhet och hur länge man ska behöva vänta på att värmesystemet kommer igång. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring temperatur i lägenheter och vad man kan gör om det är för kallt i en lägenhet.

Olika människor uppfattar temperaturer på helt olika sätt, det som kan vara för kallt för någon är behagligt för någon annan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger dock att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

Temperaturen får inte långvarigt vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa. För förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader.

Ibland varierar utetemperaturen från dag till dag och det kan ta en tid innan värmesystemet sätter igång. Är det okej?

Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång. Man får som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare acceptera att det är lite kallare en period innan värmesystemet helt kommit igång, men om man upplever att det är för kallt och inte blir varmare på några dagar bör man höra av sig till sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Hur ska temperaturen mätas?

Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet och en bit in i rummet. Golvtemperaturen får inte vara lägre än 16 grader.

Vad kan bostadsrättsinnehavaren eller hyresgästen själv göra för att det inte ska vara för kallt i lägenheten?

Se över så att möbler inte hindrar värmen från elementen att spridas.

Hur ska jag tolka min avgiftsavi?

Överlåtelseavgift: När du sålt din bostadsrätt tar föreningen ut en så kallad överlåtelseavgift för detta. Avgiften debiteras på köparens nästkommande avi.

Pantsättningsavgift: Detta är en engångsavgift som tas ut i samband med att du tar nya eller omförhandlar dina befintliga lån. Det är en avgift som tas för varje lån.

Varför du fått avier även fast du sålt din lägenhet?

Vi skickar ut avierna för varje kvartal (ex.januari, februari och mars). Flyttar du då under den kvartalsperioden så har vi redan hunnit skicka ut avierna i ditt namn. Detta kan du reglera antingen direkt med köparen eller genom mäklaren.

Vad sker med överlåtelser i redan aviserad period? OBS, detta gäller BRF Tingsterrassen, BRF Tingshöjden & BRF Tältet som debiteras för elförbrukningen i efterhand!

För vilka fel i bostadsrätten ansvar jag, och vilka ansvarar föreningen för?

Föreningen äger alltid föreningens fastighet och ansvarar för drift och underhåll gällande alla gemensamma ytor och själva stommen i fastigheten.
I föreningens stadgar (ett dokument i vilket ansvar/regler förtydligas) framgår var gränsen går mellan bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter.
Normalt ansvarar bostadsrättsinnehavaren för ”inre” underhåll av bostaden.
Ett exempel på fel är stopp i avloppet. Om stoppet finns i rör som bostadrättsinnehavaren själv kan komma åt, åligger ansvaret denne.
Är stoppet en bit in i den ingjutna/inbyggda stamledningen vilken finns i huset själva stomme är normalt ansvaret föreningens.

Jag har tappat bort min avi och behöver en ny?

Under menyn kontakt hittar du formulär för att beställa nya avier.
Avin mailas normalt inom 24 timmar helgfria vardagar.

Jag bor i hyresrätt & behöver felanmäla, hur gör jag?

Under menyn felanmälan hittar du ett formulär som du fyller i.
När du fyllt i hela formuläret & skickat iväg det så försöker vi höra av oss inom 24 timmar på helgfria vardagar.

Anmäla Autogiro, hur gör jag?

Under menyn E-tjänster > blanketter finner du blankett för att anmäla autogiro
(Redan utskickade avier måste betalas på det sätt som anges på dessa avier)

Hur snabbt fungerar autogiro eller E-faktura? Vilket betalsätt skall jag använda?

Normalt från och med nästa tillfälle Bostadsförvaltning skickar ut avier.
På din avi anges alltid sättet den skall betalas. Anges ”makulerad” på inbetalningskortet betyder det att avin kommer dras via autogiro, och detta framgår även i texten på din avi.
Står belopp och OCR-nummer på inbetalningskortet måste avin betalas på detta sätt

Normalt skickas avier ut 4 gånger per år, första gången under första halvan av december (avseende perioden jan-mars), sedan i mars, juni och september avseende respektive nästkommande kvartal.
Tänk på att avgift alltid erläggs i förskott. Senast sista dagen i månaden är du som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare skyldig att erlägga hyra eller avgift.
Detta gäller oavsett om avin kommit dig tillhanda eller ej.

Uppsägning av hyresobjekt så som parkering och garage, vad gäller?

Uppsägningstiden är innevarande månad +3 månader, om inte annat särskilt avtalats.

Anmäla E-faktura, hur gör jag?

För att betala med E-faktura godkänner du ”Bostadsförvaltning” för E-faktura via din internetbank.

(Redan utskickade avier måste betalas på det sätt som anges på dessa avier)

Jag har sålt min bostadsrätt, hur fungerar det med kontrolluppgiften till skatteverket?

Bostadsförvaltning lämnar på din bostadsrättsförenings uppdrag en kontrolluppgift till Skatteverket.
I kontrolluppgiften lämnar vi uppgifter om när du sålt din bostadsrätt ( kontraktsdagen ), och till vilket pris.

I normalfallet lämnar vi också uppgifter om när och till vilket pris du köpte bostadsrätten, samt eventualla kapitaltillskott under tiden du ägt bostadsrätten. Uppgifterna kommer finnas förtryckta på din deklaration. Tänk på att själv kontrollera uppgifterna innan du använder dem i din inkomstdeklaration.

Fråga

svar