Felanmälan

Vem har ansvar för vad?
Om du har ett fel inne i din bostad är ansvaret ofta ditt eget.
Du är själv ansvarig för det som går sönder, exempelvis spisar, kylar och diskmaskiner. Det gäller också alla ytskikt, dvs kakel på väggen i badrummet, porslinet, och alla synliga detaljer så som en kran som droppar eller läcker.

Fel likt de beskrivna ovan är alltså bostadsrättsinnehavarens ansvar och kan inte åtgärdas på bostadsrättsföreningens bekostnad.
Vi kan hjälpa dig komma i kontakt med en kvalitetssäkrad hantverkare.

Fel i gemensamma utrymmen och ventilation eller värme.
Om t.ex. portdörren felar, en belysning i källaren har slocknat, eller om det är något fel som uppstår i de utrymmen som används gemensamt av boende, så anmäls felet till oss.

Akuta fel (som inte kan vänta)
Om det uppstår en vattenläcka, huset blir strömlöst, eller något liknande händer, som riskerar orsaka skada i den händelse det inte åtgärdas mycket snabbt, kontakta oss via vårt telefonnummer 08-523 237 00 dygnet runt.