Avisering

Avisering infattar mycket mer än att vi hjälper er att skicka ut hyres- och avgiftsavier

Vi hjälper Er säkerställa en korrekt och smidig inbetalningsrutin av hyror och avgifter.

Inbetalning/Autogiro

Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare betalar månadsvis eller kvartalsvis sin hyra/avgift. Detta sker via tydliga och lättöverskådliga avier. Hyresgästen eller medlemmen väljer om han/hon vill betala via internet, manuell avi, eller autogiro. Bostadsförvaltning sköter rutinen kring upplägg av nya autogiromedgivanden.

Tilläggsavisering

Vi kan även erbjuda individuellt anpassad tilläggsavisering av olika förbrukningsvärden. Exempelvis gällande el, vatten etc..

Påminnelser och kravhantering

När en hyresgäst eller medlem inte betalar sin hyra/avgift i tid skickar vi en påminnelse. Vi säkerställer vidare att eventuella kreditinstitut och panthavare meddelas enligt gällande regelverk. I den händelse en obetald avi kvarstår, sköter vi processen med inkasso och delgivning via kronofogdemyndighet. Våra erfarna juridiska rådgivare hjälper Er med eventuella ärenden kring avhysning eller tvångsförsäljning.

Lokalkontrakt och indexuppräkning

Vi hjälper Er att hålla koll på förfall och förlängning och lokalkontrakten. Varje år ser vi till att räkna upp eventuella index och säkerställa att föreningen har uppdaterade kontrakt.

Förhandlingshjälp

Bostadsförvaltning hjälper till med hyresförhandlingar. Läs mer i vår produktbeskrivning under ”styrelsesupport”.


Fler tjänster