Teknisk förvaltning

Anpassad teknisk förvaltning

Bostadsförvaltning tar fram en löpande teknisk förvaltning anpassad efter Era behov. Grunden för den löpande tekniska förvaltningen ligger i en bra underhållsplan.

Listan kan göras lång, men nedan följer ett antal exempel på vanligt förekommande tjänster:

 • Löpande underhållstillsyn
 • Felanmälan
 • Jourtjänster
 • Energiuppföljning
 • Energideklaration
 • Skadebesiktning
 • Trädgårdsskötsel
 • Gräsklippning
 • Snöröjning, halkbekämpning
 • Takskottning
 • Städning

Fler tjänster