Läs först vad som gäller i PDF-filen ”hjälp i din bostad”

Föreningens organisationsnummer hittar du enkelt i årsredovisningen.
Ditt lägenhetsnummer finns på avgiftsavi. Om du inte hittar den kan du ladda ner den via boendeportalen. (www.bostadsforvaltning.se)
Lantmäterinummer är det lgh.nr som du är folkbokförd på. På www.skatteverket.se finner du uppgiften på ”mina sidor”.
Vi begär endast ditt personnummer i syfte att det företag vi förmedlar din önskan om hjälp till skall kunna hjälpa dig ansöka om ROT/RUT. (Önskar du inte ROT/RUT kan du lämna rutan tom)
Tänk på att det ska vara lätt att nå dig. Om företaget som erbjuder den tjänst du efterfrågar inte når dig enkelt, så kommer din förfrågan lämnas utan vidare åtgärd.
Ju tydligare du beskriver vad du behöver hjälp med, ju större möjlighet till snabbare hjälp. Risken att hantverkaren ska behöva återkomma för att slutföra uppdraget minskar, och kostanden blir då lägre än om hen tvingas återkomma flera gånger.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Förbered gärna bilder, som du kan delge när en hantverkare kontaktar dig.
Filen finns länkad högst upp på denna sida.